Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Što više rastu djeca počinju da doživljavaju snažnije emocije. Problem nastaje onda kada ne umiju ili ne mogu riječima da objasne ono što osjećaju, pa ih to dodatno frustrira i posegnu za jedinim načinom izbacivanja negativnih osjećanja koji poznaju – plač, bacanje, negodovanje.

Često u svom okruženju čujemo kako neko dijete nema dobru koncentraciju, ne može da bude fokusiran na jednu radnju ili objekat, kako mu luta pažnja, kako nema dobru koncentraciju.

Veličina fonta