Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Kao odgovor na nedavne slučajeve vršnjačkog nasilja koji se dešavaju širom Crne Gore, Fond Ujedinjenih nacija za djecu – UNICEF, Udruženje psihologa Crne Gore, Udruženje Roditelji, Prosvjetna zajednica i Unija srednjoškolaca Crne Gore pozivaju sve političke aktere da se obavežu na hitno povećanje broja socijalnih radnika i školskih psihologa ako budu izabrani da formiraju novu vladu.

Kao odgovor na ključne nalaze nedavno objavljene Analize sektora obrazovanja 2015–2020, Fond Ujedinjenih nacija za djecu – UNICEF, NVO Roditelji, NVO Prosvjetna zajednica, NVO Nardos – Nacionalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju i NVO Mladi Romi pozvali su sve političke aktere da se obavežu da će, nakon što se odabere novi saziv skupštine i formira nova vlada, ulagati dovoljno sredstava u finansiranje novih školskih i predškolskih objekata, adekvatno opremanje svih škola novim tehnologijama, obezbjeđivanje kontinuiranog profesionalnog razvoja svih nastavnika, i kvalitetnu i inkluzivnu podršku obrazovanju sve djece, uključujući djecu s invaliditetom i djecu iz romskih i egipćanskih zajednica.

Psihološko – pedagošku (PP) službu trenutno nemaju 42 škole u Crnoj Gori, odnosno skoro petina od ukupnog broja obrazovnih ustanova. Takva situacija posljedica je propisa koji ne predviđaju mogućnost angažovanja pedagoga i psihologa u školama koje imaju manje od 500 đaka.

Veličina fonta