Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Radi sprečavanja unošenja i širenja koronavirusa, kao i zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, tokom prekida obrazovno - vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno - vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, jednom od roditelja / staratelja / hranitelja / usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta s invaliditetom obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

Veličina fonta