Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...


Crnogorsko društvo
 u poslednje dvije decenije značajno je promijenilo svoju percepciju i odnos prema osobama s invaliditetom, ali nedovoljno da bi one uživale svoja ljudska prava i imale izjednačene mogućnosti s drugim građanima, pa borba za njihov ravnopravniji položaj i dalje predstavlja značajnu misiju.

Kakvo god pozitivno značenje strast ima za vas, izuzetno ju je teško pronaći. Veliki broj odraslih svakog dana muči ovo pitanje. Jedan od razloga zašto ljudi ne znaju da pronađu svoju strast je zato što nisu ranije počeli da je traže. Zamislite samo koliko bi život vašeg djeteta bio lakši da može da pronađe svoju strast u ranom uzrastu.

Djeca, kao i odrasli, treba da posjećuju stomatologa dva puta godišnje, Kada dođe vrijeme za pregled, kada razgovarate sa svojim djetetom o odlasku kod stomatologa, pričajte o tome kao da idete u supermarket ili u kupovinu novih cipela. Tako će dijete podsvjesno shvatiti da je to jedna sasvim normalna, svakodnevna stvar.

Komunikacija je osnova svih naših odnosa. Putem komunikacije mi razmjenujemo naše misli i emocije, i tako gradimo naše odnose. Bilo da se nalazimo u ulozi roditelja, supružnika, djeteta ili prijatelja, važno je da učimo i razvijamo pozitivne komunikacijske vještine.

Veličina fonta