Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

U predškolskom uzrastu (6 i 7 godina), učenje i razvoj su uzajamno povezani i odvijaju se integrisano. Dijete ovog uzrasta je otvoreno za nova saznanja i izuzetno je radoznalo a učenje se odvija putem igre. U ovom periodu promjene koje se događaju u razvoju djeteta u socijalnom i emocionalnom kontekstu su intezivne, kao i tempo opšteg razvoja.

Šta je školska fobija?

Da li vaše dijete odugovlači odlazak u školu? Da li ispoljava ljutnju, bijes, plače, otvoreno govori da ne želi da ide u školu i da bi radije ostalo kod kuće? Ako se ovo ponašanje često javlja, moguće je da je vaše dijete razvilo školsku fobiju.

Fizička distanca se već više od godinu dana često spominje i preporučuje zbog očuvanja zdravlja svih nas. Međutim, šta kada smo fizički distancirani od svojih najbližih – od svoje porodice? Iako i prije pandemije, nije bilo rijetko  da jedan roditelj radi i prevashodno živi u inostranstvu, barem je postojala mogućnost putovanja i češćeg sretanja nego što to trenutno stanje dozvoljava. Kako biti roditelj na daljinu i kako da veza između vas i djece ostane jaka čak i kada se ne nalazite na istom mjestu?

Polazak u prvi razred je velika stavka u životu djeteta, ali i roditelja. Naročito u okolnostima pandemije važno je da se sa svojim detetom pripremite za ovaj veliki životni korak.

Učiteljica Lejla Lorens je odgovorila na jedno od najčešćih pitanja koja joj roditelji postavljaju - kako pripremiti dete za prvi razred osnovne škole? 

Pedagozi se susreću sa sve većim brojem djece kojima je teško da održe fokus pažnje i isprate školsko gradivo. Stručno osoblje u školi se sve češće žali da ni na koji način ne uspijeva da „natjera“ dijete da prati gradivo. U daljem tekstu nudimo korisne i praktične savjete za nastavnike i roditelje u radu sa djecom.

Veličina fonta