Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Doba pandemije koronavirusa u svijetu i mjere koje su preduzete od strane država u borbi protiv ove bolesti bacila je svijetlo na jedna od temeljnih egzistencijalnih pitanja ljudskog duha u savremenom svijetu: usamljenost, samoću, izolaciju. Oduvijek je čovjek kroz sistem naučnih, ali i drugih svjetonadzora pokušavao da odgovori na pitanje ljudske usamljenosti, dimenzija samoće i fenomena izolacije.

,,Osobe s invaliditetom i njihovi predstavnici biće uključeni i konsultovani u procesu izrade svih javnih politika u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, posebno u dijelu kreiranja politika koje se odnose na pitanja pristupačnosti jer smo i danas u procesu izrade novih zakonskih rješenja", navela je ministarka Ana Novaković Đurović, obraćajući se prisutnima na platou između Biblioteke ,,Radosav Ljumović" i zgrade Skupštine Glavnog grada.

Obavještavamo vas da Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje prvi Freedom drive 2022 u okviru projekta Samostalnošću do slobode koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Naime, UMHCG organizuje mirni javni skup s ciljem obilježavanja borbe za slobodu OSI, i skretanja pažnje na osnovna ljudska prava, i tom prilikom organizuje “šetnju za slobodu”, tj. marš na teritoriji Glavnog grada Podgorice uz propratno obraćnje govornika na početku i kraju šetnje. U uvodnom dijelu planirano je obraćanje izvršne direktorice UMHCG Marine Vujačić i ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ane Novaković Đurović.

Veličina fonta