Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Sposobnosti kao što su pažnja i pamćenje su takve da se njima postepeno ovladava na ranom uzrastu. Pažnja predškolaca je usmjerena ka onome što je neposredno privlači i okupira, a ne djetetovom voljom ii odlukom.

Veličina fonta