Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Sistemski pristup kaže da promjena u jednom dijelu obavezno izaziva promjenu u čitavom sistemu. Kako jedan član porodice proživljava burnu i dramatičnu promjenu iz djeteta u mladu osobu, tako da nas ne čudi tvrdnja da se porodica s adolescentom nalazi u najburnijoj fazi svog životnog ciklusa.

Je li dijete spremno reći "pa-pa" pelenama te kojih 10 činjenica moraju znati roditelji? Odvikavanje od pelena jedan je od većih izazova za roditelje, a ljeto je idealno vrijeme za to. Roditelji imaju bezbroj pitanja. Kada? Je li spremno? Što ako nije? Kako?

Ređo Emilija je Novi pristup u obrazovanju koji nam stiže iz Italije i koji i u svijetu, i kod nas postaje sve popularniji. Ovo je škola koja učenje ne povezuje s obaveznim školskim programima već sa pravim životnim iskustvom. Svako dijete treba da razvija radoznalost, ljubav prema istraživanju, da obrazuje svoj jedinstveni identitet i nauči da poštuje druge.

Roditeljska i radna uloga središnje su uloge odraslih osoba u današnjem svijetu. Iako sa sigurnošću možemo da tvrdimo da višestrukost uloga (suprug, roditelj, zaposleni) generalno ima povoljne uticaje na psihološku dobrobit pojedinca, sukob između njih može imati izrazito negativan uticaj na psihičko i fizičko zdravlje.

Veličina fonta