Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Pažljivim posmatranjem djetetovih pokreta i pogleda možete shvatiti šta vam ono poručuje. Zato savladajte ovo važno gradivo.

Djeca su rođeni umjetnici. Dramatični su i njihove emocije često izgledaju neracionalno i nespojivo sa datom situacijom. Doživljavaju svijet na svoj način i u skladu s tim i reaguju i pokazuju osjećanja. To ne znači da imaju pravo da pokazuju nepoštovanje ili da se ponašaju ružno prema onima koji ih okružuju.

Osobe s nevidljivim invaliditetom slikale su svoja iskustva samoizolacije u sklopu projekta koji je sprovodio Univerzitet Kardif (Cardiff University). Istraživači su otkrili da su upečatljive slike koje, između ostalog, oslikavaju čaure i crne pse, tačniji izraz njihovog iskustva više nego što bi bile riječi, kao i da izazivaju veću empatiju kod posmatrača.

Veličina fonta