Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Često u svom okruženju čujemo kako neko dijete nema dobru koncentraciju, ne može da bude fokusiran na jednu radnju ili objekat, kako mu luta pažnja, kako nema dobru koncentraciju.

Veličina fonta