Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Komunikacija je osnova svih naših odnosa. Putem komunikacije mi razmjenjujemo naše misli i emocije, i tako gradimo naše odnose. Bilo da se nalazimo u ulozi roditelja, djeteta ili prijatelja, važno je da učimo i razvijamo pozitivne komunikacijske vještine.

Plastelin se preporučuje za uzrast preko dvije godine, jer pomaže razvoju fine motorike. Evo savjeta kako da napravite domaći plastelin, i iskoristite vrijeme za kreativnu igru s djecom.

Mnogim roditeljima je već dosta 15-godišnjaka koji ne znaju da namjeste krevet, koji ne peru sudove, koji ne pozajmljuju sami knjige iz biblioteke za lektiru već čekaju da sve to obave njihovi roditelji.
Roditelji, sada već sredovječni ljudi, koji su sve to činili u tih 15 godina sada žele malo odmora i vremena za sebe i smatraju da je red da njihova djeca preuzmu na sebe ispunjavanje obaveza i odgovornost.

Veličina fonta