Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Još jedna školska godina je počela, a na tom putu često je vrlo teško izbjeći i loše ocjene koje izazivaju veliko razočarenje kod djece, ali i roditelja. Osim toga, vječito pitanje, bez obzira da li je riječ o prvacima ili onim starijima, čini prosjek 5,0. Svakodnevne obaveze, obimno gradivo, kao i očekivanja, mogu stvoriti velik stres djeci, ali i njihovim roditeljima.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) počinje sa realizacijom programa Prilike uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku Fondacije TUI Care. Program ima za cilj da omogući adolescentima sa invaliditetom u Crnoj Gori, koji imaju od 16 do 19 godina, učešče na praktičnoj obuci, u trajanju od 1 do 3 radnih dana kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvojem karijere i pripremili se za tržište rada. 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane poslodavce koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore da učestvuju u programu i pruže PRILIKU adolescentima s invaliditetom da od 1 do 3 radnih dana pohađaju praktičnu obuku u njihovim kompanijama/institucijama, kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvoj karijere i pripremili se za tržište rada.

Veličina fonta