O Projektu

Projekat Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) sprovodi UMHCG uz finansijsku podršku UNICEF-a (kancelarija u Crnoj Gori). Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost UMHCG.

Projekat Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uz finansijsku podršku Unicef kancelarije u Crnoj Gori.
Opšti cilj projekta je povećanje mogućnosti za socijalnu inkluziju i građansko učešće mladih s invaliditetom i mladih bez invaliditeta kroz aktivnosti volontiranja u školama. Specifični ciljevi projekta su doprinos poboljšanju vještina tolerancije, razumijevanja i prihvatanja različitosti kod mladih uzrasta 14 - 18 godina u Crnoj Gori, kao i doprinos razvoju volonterskog pokreta u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na volontiranja u oblasti prava osoba s invaliditetom i svakako uticaj na povećanje nivoa svijesti šire javnosti o važnosti volontiranja i vještina mladih.

Projektom su obuhvaćeni mladi s invaliditetom i mladi bez invaliditeta uzrasta 14 - 18 godina iz cijele Crne Gore, a indirektno osobe s invaliditetom (OSI), organizacije OSI, porodice OSI, srednje škole u Crnoj Gori, nastavno osoblje, radnici centara za socijalni rad i društvo u cjelini.

Prva aktivnost projekta bio je Trening za vršnjačke edukatore, koji je prethodio osnivanju Mreže volontera. Trening su prošla 32 srednjoškolca/ke iz više srednjih škola u Crnoj Gori, a upravo oni će biti i koordinatori Mreže volontera ispred škola koje pohađaju ili u gradovima iz kojih dolaze.
Cilj Mreže volontera je umrežavanje zainteresovanih srednjoškolaca za volontiranje i podršku mladima s invaliditetom. Mreža volontera funkcioniše na dobrovoljnoj osnovi, realizujući Plan rada Mreže izrađen od strane UMHCG-a i jednog broja srednjoškolaca koji su prošli Trening za vršnjačke edukatore. Za volontiranje, kroz Mrežu volontera mogu aplicirati i mladi s invaliditetom i mladi bez invaliditeta, a njihov zadatak će biti da pružaju potrebnu podršku mladima s invalidtetom koji postanu korisnici Mreže i jave nam se s određenim nedoumicama i problemima, kao i preduzimanje određenih aktivnosti u školi i sredini iz koje dolaze u cilju zajedničkog djelovanja za poboljšanje položaja mladih s invaliditetom.

Takođe, jedna od aktivnosti Mreže upravo je i Pilot aktivnost mapiranja potreba mladih s invaliditetom, kroz koju će članovi/ce Mreže uraditi ispitivanje/istraživanje o potrebama koje njihovi vršnjaci s invaliditetom imaju u školi kao i u vannastavnim aktivnostima dok će  koordinatori Mreže imati mogućnost da daju predloge za moguće rješavanje problema koji će rezultirati smanjenju socijalne isključenosti njihovih vršnjaka.

Aktivnosti mapiranja nastavljene su kroz projekat Mladi za Stvarnu Inkluziju koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih. Projektom se želi doprinijeti većem učešću mladih s invaliditetom u oblasti društvene brige o mladima na teritoriji Crne Gore i to kroz ciljeve usmjerene na jačanju socio-emocionalnih vještina mladih s invaliditetom za aktivnije učešće u oblasti omladinskog rada, volonterizma i društvenog aktivizma na osnovu prethodno mapiranih potreba mladih s invaliditetom i omladinskog umrežavanja u periodu od godinu dana u Crnoj Gori i povećanju nivoa svijesti javnosti o važnosti smanjenja socijalne isključenosti i diskriminacije mladih s invaliditetom u narednih godinu dana u Crnoj Gori. Projektom su obuhvaćeni mladi s invaliditetom i mladi bez invaliditeta uzrasta od 15 do 30 godina, porodice i prijatelji osoba s invaliditetom, građani i građanke Crne Gore, mediji koji djeluju na području Crne Gore, institucije i donosioci odluka u oblasti društvene brige o mladima i lokalne zajednice. 

Veličina fonta