Pravilnik o radu Mreže volontera

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je u okviru aktivnosti Uspostavljanje Mreže volontera u srednjim školama u Crnoj Gori izradilo Pravilnik o radu Mreže volontera, kojim se utvrđuju opšti uslovi rada Mreže volontera, definišu se prava i obaveze volontera/ki u srednjim školama u Crnoj Gori, uslovi rada s volonterima/kama, način rada, uključivanje volontera/ki u rad, početak, tok i prestanak volontiranja, djelatnost i druga važna pitanja za rad i funkcionisanje Mreže volontera, kao i postupanje u slučaju povrede odredbi Pravilnika od strane koordinatora volontiranja.

Svrha Pravilnika je lakše regulisanje prava i obaveza volontera/ki, korisnika/ca usluga, UMHCG i mentora/ke Mreže.

Pravilnik o radu Mreže

 

 

Veličina fonta