Mapiranje potreba

U Mrežu volontera, kao njen/a korisnik/ca se možete učlaniti popunjavanjem aplikacione forme koja se nalazi na sajtu.

Uslov za učlanjenje u Mrežu kao njen korisnik/ca je da imate od 15 do 30 godina i da ste zainteresovani za volonterske aktivnosti u svojoj školi/fakultetu/zajednici koje su namijenjene adolescentima i mladima s invaliditetom.

Učlanjenje korisnika Mreže je besplatno, kao i sve aktivnosti koje će se sprovoditi. Troškove učešća u Mreži, kao dnevne troškove volontera/ki će pokriti UMHCG kroz projekat Mladi za Stvarnu Inkluziju (MSI), kao i na osnovu kasnijih donacija koje se očekuju od društveno odgovornih kompanija.
Ovaj upitnik namijenjen je mladima s invaliditetom.

Popunjavanjem ovog upitnika ćeš omogućiti volonterima/kama da sprovedu aktivnosti koje se tiču tebe lično. Zbog toga te molimo da popuniš upitnik iskreno i da nam ostaviš svoje podatke kako bi te volonteri/ke mogle kontaktirati.

Ime i prezime*
Datum rođenja*
Adresa stanovanja – Grad i tačna adresa: *
Škola koju si završio/la (ako ideš u srednju školu navedi da si završio/la osnovnu. Ako studiraš navedi koju si srednju školu pohađao/la)*
Da li si trenutno uključen/a u obrazovni sistem? Ideš li u srednju školu ili na fakultet? *
Koji si razred/godina studija: *
Ukoliko ne ideš u školu ili ne studiraš koji je razlog? *
Ukoliko si završio/la studije koji fakultet je u pitanju, i da li si zaposlen/a? *
Koje su najčešće prepreke s kojima se suočavaš u školi/fakultetu/zajednici (svakodnevno ili povremeno)? *
Ako ih prevazilaziš, objasni nam način. Ukoliko ne, navedi nam kako ti Mreža volontera može pomoći? *
Da li nesmetano pohađaš nastavu/obavljaš posao? *
Šta je to što je u situaciji pandemije Covid-19 bilo drugačije u odnosu na „redovne“ situacije?*
Na koji način je Covid-19 posebno uticao na tebe?*
Da li si se tokom Covid-a suočavao/la s nekim izazovima? Ukoliko jesi, navedi u čemu su se oni ogledali i koje su posljedice.*
Koji vid podrške ti je (bio) najpotrebniji tokom Covid-19?*
Da li imaš društveni život? Koji je tvoj hobi? *
Da li u tvom gradu ima omladinski centar/klub? Ukoliko ima da li je pristupačan za osobe s invaliditetom?*
Da li posjećuješ omladinski centar/klub? Ukoliko ne, navedi nam razlog.*
Da li u tvom gradu postoje neki drugi sadržaji/aktivnosti za mlade. Ako da, da li su ti pristupačni i koliko ih često koristiš? *
Ako ne postoje, koje bi sadržaje/aktivnosti volio/la da postoje za mlade?*
Koga smatraš nadležnim za organizaciju sadržaja/aktivnosti za mlade u tvom gradu?*
Koja mjesta posjećuješ i kako do njih dolaziš? *
Da li ideš u trgovinu, u pozorište ili bioskop? Koja druga mjesta posjećuješ? *
Da li ti je potrebna asistencija druge osobe i u čemu se ona ogleda? *
Detaljno nam opiši koje su aktivnosti u kojima ti je potrebna podrška? *
Ostale ideje koje predlažeš da realizuje Mreža volontera… *
Tvoj kontakt (Molimo te da pored broja telefona ostaviš i mejl ukoliko imaš ili neki drugi kanal komunikacije: Facebook, Instagram…) *
Pošalji

Veličina fonta