Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Sa svojim djetetom proučite pisanje, kao i crteže, i potražite crtice koje liče na prava slova.
,,Je li to U? Jako liči“.
,,Što ovdje imaš mnogo slova O“!
,,Vidim da je ovo jedno slovo P“.

Veličina fonta