Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Evropa se posljednih godinu dana suočava s milionima migranata koji bježe od rata i progona. Migranti s invaliditetom predstavljaju jednu od najugroženijih i najnevidljivijih grupa pojedinica koji su prinuđeni da napuste svoje domove i zemlju u nepovoljnim i nebezbjednim uslovima.

U susret Svjetskom danu djeteta, danas je predstavljena sveobuhvatna Analiza sektora obrazovanja u Crnoj Gori 2015–2020. Njen cilj je da posluži kao osnova za razvoj višegodišnje, budžetirane Strategije sektora obrazovanja u Crnoj Gori, koja će biti zasnovana na dokazima, kako bi se obezbijedilo kvalitetno i inkluzivno obrazovanje za sve.

Ministarstvo prosvjete i Univerzitet Crne Gore (UCG) nijesu usaglašeni ko od te dvije ustanove ima obavezu da angažuje asistenta u nastavi na fakultetima. Dok u suštini prebacuju "lopticu odgovornosti“ sa jednih na druge ombudsman će "presuditi“. Nedavno je formirao predmet o ovom slučaju, a nakon što je Pobjeda pisala da je jedan student, osoba sa invaliditetom, napustio studije, jer nije imao podršku asistenta.

Veličina fonta