Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Pod posebnim stresom su stariji koji žive sami, ljudi koji su i prije izbijanja epidemije morali da se izbore sa teškom ekonomskom situacijom, kao i žene i djeca koji su žrtve porodičnog nasilja ali i hronični pacijenti.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Osnaživanje i kvalitatno uključivanje kroz pomoć, pravne informacije i podršku (EQUALIS – Empowerment and Quality inclUsion through Assistance and Legal Information and Support) uz finansijsku podršku UNICEF-a (Predstavništvo u Crnoj Gori)

Veličina fonta