Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama poziva nadležne institucije da pristupe izmjenama zakonodavstva, kako bi se na adekvatan način garantovala žaštita žena i djevojčica s invaliditetom koje su žrtve nasilja, ali i primjeni drugih sistemskih politika, kako se ove kategorije žrtvi nasilja ne bi suočavale s fizičkim, administrativnim i proceduralnim preprekama prilikom prijave nasilja.

Fizička aktivnost blagotvorna je za svu djecu. Osim što je dobra za zdravlje i donosi dobrobit djeci,  ima ključnu ulogu u njihovu razvoju i učenju. Zahvaljujući fizičkoj aktivnosti djeca i adolescenti/kinje mogu ojačati samopouzdanje, razviti međuljudske odnose i naučiti da prevaziđu vlastita ograničenja.

Da bismo imali „škole za svakoga“ potrebno je da nastavno osoblje prolazi obuku za adekvatan pristup i rad s učenicima s invaliditetom, da postoje grupe podrške za roditelje i njihovu djecu s invaliditetom, i da sve nadležne institucije, uključujući svakako i nadležno Ministarstvo, i zainteresovane strane budu adekvatnije uvezane u zajedničkom cilju osiguranja inkluzivnog obrazovanja.

Veličina fonta