Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Danas, kada je prisutna velika kulturna raznolikost i kada nam se nameće potreba za razumijvanje i govorenje što više jezika, roditelji se često pitaju kako mogu pomoći djeci i kada je pravo vrijeme za početak učenja stranog jezika.

Žana Erdeljan, psiholog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti pozitivne discipline, objasniće šta je to disciplina u vaspitanju.

Veličina fonta