Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Drage čitateljke i dragi čitaoci platforme Vršnjačka podrška, kao što ste imali prilike da pročitate Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je u saradnji sa Poštom Crne Gore, a na inicijativu Pošte u januaru ove godine pokrenulo akciju Čestitka za osmjeh. Ova akcija je imala za cilj da kupovinom čestitke u poslovnicama Pošte u periodu od 12. do 21. januara 2023. u iznosu od 1 evro (1€) donirate novac koji je usmjeren za Potprogram za finansiranje i nabavku pasa vodiča i pasa pomagača.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) sproveo je istraživanje koje ukazuje na neravnomjernost ulaganja opština u unaprjeđenje uslova školovanja. Prema podacima, koje su prikupili shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, osam opština je izdvojilo sredstva za podršku učenicima i obrazovnim ustanovama. Istraživanje je pokazalo da je najviše sredstava za te svrhe u protekle dvije godine opredijela opština Bar, a jedina opština od koje nije bilo moguće dobiti ove podatke bila je Budva.

S pažnjom smo pročitali reagovanje Antonija Pušića na navode o njegovom seksualnom uznemiravanju producentkinje TV emisije Dnevnica Lejle Kašić. Nadali smo se da će reći pravu stvar, kada je već učinio pogrešnu, i da će se jednostavno izviniti, ako ne zbog lične odgovornosti prema ženi koju je ružno vrijeđao svojim ponašanjem, onda bar zbog generacija mladih kojima je uzor, zbog kojih smo dužni da budemo bolji i da preuzimamo odgovornost za svoje ponašanje, čak i kad ga se stidimo.

Internet nasilje postalo je sve prisutnije u društvu, a kao posebno ugrožene kategorije prepoznate su mlađe generacije i žene. Kako je kazala Neda Radović, iz NVO Sistem, podaci anketa rađenih u našem okruženju pokazuju da je svaka treća mlada osoba bila žrtva internet nasilja, dok za žene postoji čak 25 puta veća vjerovatnoća da budu žrtve nasilja, u odnosu na muškarce.

Veličina fonta