Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Institut za javno zdravlje objavio je smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za ishranu tokom samoizolacije. Savjeti su opšti i generalno namijenjeni svima, pa vas pozivamo da nam se obratite ukoliko vi lično imate poseban režim ishrane i u ovim danima zbog toga se suočavate s dodatnim izazovima.

Svi servisi koji uključuju samo mogućnost komunikacije oralno putem poziva, isključuju mnoge OSI, pa tako i jedinstveni broj 1616 u IJZ, broj 1555 u KCCG, brojevi pri domovima zdravlja... kazala je Vujačić

U toku pandemije koronavirusa treba imati u vidu da djeca s autizmom mogu imati neke specifične potrebe za podrškom uslovljene poteškoćama u socijalnoj komunikaciji, stereotipnim obrascima ponašanja i drugim specifičnostima koje prate autizam.

Veličina fonta