Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Da bi djeca ostvarila svoje pune potencijale za rast, razvoj i učenje, važno je da roditelji stvore podsticajnu vezu s njima, da djeci obezbijede kvalitetnu ishranu, da ih zaštite od bolesti vodeći računa o njihovoj higijeni, da stvaraju situacije u kojima će dijete imati prilike da uči od najranijeg uzrasta, raste i razvija se u bezbjednoj sredini.

  • Dječja prava: šta možeš raditi s njima?
  • Smije li tvoja majka gledati tvoj telefon?
  • Je li u redu snimiti fotografiju?
  • Zašto imaš pravo jesti povrće?
  • Imaš li pravo na PlayStation?

Veličina fonta