Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) počinje sa realizacijom programa Prilike uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku Fondacije TUI Care. Program ima za cilj da omogući adolescentima sa invaliditetom u Crnoj Gori, koji imaju od 16 do 19 godina, učešče na praktičnoj obuci, u trajanju od 1 do 3 radnih dana kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvojem karijere i pripremili se za tržište rada. 

Cilj programa je  da se adolescentima sa invaliditetom omogući i poboljša prelazak iz školskih klupa na tržište rada, takođe i da  se unaprijedi socijalna inkluzija i olakša prelazak u odraslo doba i samostalni život.

Namjera je da se kroz praksu adolecenti s invaliditetom upoznaju sa komunikacionim vještinama, osnovnim principima radnih odnosa, procesima učešća u donošenju odluka na radnom mjestu, usavršavanje i sticanje novih vještina samoprihvatanju i osnaživanju, što će u krajnjem doprinijeti njihovoj većoj samostalnosti i motivisanosti za samostalni život.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti ispunjavanjem kratkog upitnika klikom na link:
https://forms.gle/wTZtqpZYpAfqP6RJA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 020/265-650; 067/801-761 i 069/385-981; 069/243-751

Veličina fonta