Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane poslodavce koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore da učestvuju u programu i pruže PRILIKU adolescentima s invaliditetom da od 1 do 3 radnih dana pohađaju praktičnu obuku u njihovim kompanijama/institucijama, kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvoj karijere i pripremili se za tržište rada.

Program Prilike, koji se realizuje uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku fondacije TUI Care, podrazumijeva informisanje, i umrežavanje s poslodavcima i u saradnji s njima obezbjeđivanje praktične obuke za adolescente i mlade s invaliditetom.  

Cilj programa je da omogući i poboljša prelazak adolescenata s invaliditetom iz školskih klupa na tržište rada, takođe i da unaprijedi socijalnu inkluziju i prelazak u odraslo doba i samostalni život.

Zainteresovani poslodavci mogu se prijaviti najkasnije do 29. avgusta  2022. do 12.00 h, ispunjavanjem kratkog upitnika: https://forms.gle/Mq6KsSYK8VVnAAre7

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 020/265-650; 067/801-761 i 069/385-981; 069/243-751

Veličina fonta