Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Djeca i mladi će biti u fokusu rada nove Vlade, a iako nema specifičnog dijela pravne tekovine Evropske unije koji se konkretno bavi problematikom prava djeteta, radi se o temeljnim ljudskim pravima i pitanju koje je zbog svoje prirode na određeni način zastupljeno u svakom njenom segmentu, kazala je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović na sastanku sa šefom Predstavništva Dječjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) u Crnoj Gori, Huanom Santanderom.

“Potrebno je ojačati kapacitete na svim nivoima u javnoj upravi, kako bi se bolje iskoristila brojna sredstva iz EU fondova koja su na raspolaganju Crnoj Gori u ovoj oblasti, te u tom pogledu ima prostora za saradnju Ministarstva evropskih poslova i UNICEF-a”, kazala je Marović.

Predstavnici UNICEF-a su izrazili zadovoljstvo jer ključne adrese uključene u proces pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji cijene kako integracioni proces može biti uspješan jedino ako budu zagarantovana prava djece i apostrofirali su značaj podizanja koordinacije u radu nadležnih resornih organa na viši i kvalitetniji nivo.

“Na najranjivije slojeve djece je potrebno obratiti naročitu pažnju prilikom strateškog planiranja javnih politika”, potcrtao je Santander i dodalo da, prema nedavno sprovedenoj analizi UNICEF-a, najranjivije grupe djece u Crnoj Gori čine djeca iz romske i egipćanske zajednice, djeca s invaliditetom, kao i djeca iz siromašnih porodica.

Sagovornici su se saglasili da investiranje u djecu predstavlja investiciju u budućnost jedne zemlje, a tu važnu investiciju je nemoguće adekvatno sprovesti bez dovoljno snažne javne administracije.

Izvor: CDM portal

Pripremila: Anđela Miličić

Veličina fonta