Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Crna Gora mora da preduzme odlučne korake na osnaživanju sistema dječje zaštite i efikasnijoj borbi i odgovoru na prodaju i seksualno iskorišćavanje djece, poručila je ekspertkinja Ujedinjenih nacija za ljudska prava Mama Fatima Singateh.

„Rješavanje problema diskriminacije i obezbjeđivanje pune društvene uključenosti najranjivijih kategorija stanovništva od suštinskog su značaja za iskorjenjivanje pošasti kakva je prodaja i seksualno iskorišćavanje djece“, kazala je Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija o prodaji i seksualnom iskorišćavanju djece, na kraju osmodnevne posjete zemlji.  

Dodala je da je borba protiv siromaštva, društvene isključenosti i segregacije najranjivije djece, uključujući romsku i egipćansku djecu, kao i djecu migrante i djecu s invaliditetom, od ključnog značaja kako ova djeca ne bi postala žrtve seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja.

„Ohrabruje me posvećenost Vlade aktivnostima na borbi protiv prodaje i seksualnog iskorišćavanja djece. Međutim, i dalje me zabrinjava to što je prijavljeno svega par takvih slučajeva, a identifikovan još manji broj žrtava. Praksa dječijih brakova u romskim i egipćanskim zajednicama i dalje se opravdava tradicijom i kulturom tih zajednica“, istakla je ekspertkinja.

Singateh je dodala da istražni postupci i sudsko gonjenje koji su prilagođeni potrebama djeteta imaju ključnu ulogu u suzbijanju kulture ćutanja u vezi sa djelima zlostavljanja i komercijalnog seksualnog iskorišćavanja djece i borbi protiv nekažnjivosti.

Ona je pozvala Vladu da uspostavi sistem za prikupljanje sveobuhvatnih podataka koji će poslužiti i kao osnova za kreiranje politika i strategija za sprečavanje ovih pojava.

Tokom posjete, Specijalna izvjestiteljka UN sastala se sa predstavnicima izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, organizacijama civilnog društva, pružaocima usluga i zaštite, djecom i predstavnicima međunarodne zajednice.

Posjetila je Podgoricu, Bijelu, Spuž i Nikšić, a svoja saznanja i ključne preporuke će predstaviti u izvještaju Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, u martu 2022. godine.

Izvor: portal Pobjeda

Priredila: Anđela Miličić

Veličina fonta