Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

U predškolskom uzrastu (6 i 7 godina), učenje i razvoj su uzajamno povezani i odvijaju se integrisano. Dijete ovog uzrasta je otvoreno za nova saznanja i izuzetno je radoznalo a učenje se odvija putem igre. U ovom periodu promjene koje se događaju u razvoju djeteta u socijalnom i emocionalnom kontekstu su intezivne, kao i tempo opšteg razvoja.

Promjene koje se događaju u kognitivnom razvoju, bitno utiču i na razvoj moralnosti djeteta. Pravila moralnog ponašanja i moralne norme postaju razumljivija i bliskija, i djeca ih usvajaju.

Tokom prvih godina života djeca se dramatično menjaju. Od zavisne novorođenčadi postaju djeca koja govore, hodaju i aktivno rešavaju probleme. Ovo se postiže putem igre i interakcijom djeteta sa svojom okolinom. Ovaj proces promjena je savršena igra prirode djeteta i njegovog vaspitanja, nasljednih karakteristika i okruženja u kojem odrasta. Ovo je igra koja dovodi do jedinstvene i neponovljive ličnosti djeteta. Zbog toga su ove godine naročito važne za razvoj mozga djeteta. U ovom uzrastu, cjelokupna djetetova okolina doprinosi razvoju; sve što dijete dotakne, okusi, omiriše i vidi, doprinosi razvoju učenja, osećanja, kretanja ili mišljenja.

Mozak djeteta prosečno ima četvrtinu težine mozga odrasle osobe. Pri rođenju, beba ima 100 milijardi moždanih ćelija i neurona, ali one još nijesu povezane u neuronske mreže. U prve tri godine života mozak stvara veze između moždanih ćelija. Ove veze se stvaraju pomoću dendrita i prostora između njih koje nazivamo sinapsa. Električni impulsi prenose se preko sinapsi putem hemijskih supstanci koje nazivamo neurotransmiterima. Jedan jedini neuron može biti povezan sa čak 15.000 drugih ćelija.

Karakteristike socio-emocionalnog razvoja kod djece pred polazak u školu:

  • Dijete razvija sposobnost da se stavi u poziciju druge osobe;
  • U uzrastu oko 6 godine, osjećanja se bolje prepoznaju;
  • Dijete je sposobno da razlikuje i razumije svoja osjećanja ljubavi, sreće, tuge bijesa ili razočaranja;
  • Pošto prepoznaje svoja, prepoznaje i tuđa osjećanja, pa je ovo idealna faza za razvoj empatije. Ono shvata da druga osoba razmišlja drugačije od njega i razvija sposobnost da sebe vidi iz pozicije druge osobe;
  • Dijete razumije šta je dobro a šta loše ponašanje;
  • Na ovom stadijumu razvoja dijete razumije i primjenjuje pravila ponašanja poslušno, ali i striktno traži poštovanje pravila i od drugih osoba;
  • Dijete postaje osjetljivo u poređenju sa drugima. Pohvale ga podstiču a krtike obeshrabruju;
  • Dijete počinje sebe da doživljava kroz svoje sposobnosti, pa je u ovom periodu je izuzetno izražen i takmičarski duh,
  • Socijalni odnosi sa vršnjacima se produbljuju i dete gradi realna i produktivna prijateljstva.

Sve ovo podstiče razvoj sposobnosti i učenja koje su značajne za polazak u školu.

Izvor: Porodični centar

Priredila: Nina Bakić

Veličina fonta