Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Ako želite da pomognete djeci da unutar sebe pronađu snagu za suočavanje sa životnim izazovima i da u punoj mjeri razviju svoj potencijal, usadite im  pet važnih poruka pozitivnog vaspitanja.

Psiholog i psihoterapeut Ljubica Bogetić je istakla veoma važne stvari koje svako dijete treba da zna, kako bi razvilo samopouzdanje i sigurnost u sebe.

1. U redu je biti različit
Svako dijete ima jedinstvene potrebe, vrline, mane, izazove, temperament, tip ličnosti, a različiti su i načini na koje djeca uče. Takođe, vrlo je važno uvažiti i polne razlike. Na primjer, djevojčice i dječaci imaju različite potrebe za izražavanjem ljubavi. Djevojčicama često treba više pažnje, a dječacima više povjerenja. Zato je važno osluškivati i prilagoditi komunikaciju različitim potrebama djeteta.

2. Greške su normalne
Svi ljudi griješe, i to je normalno, prirodno i očekivano. Ako pogriješimo, to ne znači da nešto nije u redu s nama i važno je da ne odreagujete kao da to nije smjelo da se desi. Djeca najbolje uče na primjerima, pa zato pred djecom priznajte sopstvene greške i tako im pružite podršku.

3. Negativna osjećanja treba pokazati
Osjećanja kao što su bes, tuga, strah, bol, frustracija, razočaranje, zabrinutost, stid, ljubomora, nesigurnost, prirodna su i normalna. Zato učite djecu da ispoljavanju negativna osjećanja, iako mjesto i vrijeme ispoljavanja nisu uvijek najpogodniji. Ono što roditelji potiskuju, djeca otvoreno izražavaju, a tome još pridodaju i svoja uzburkana osjećanja.

Cilj je da naučite djecu da budu svjesna svojih osjećanja, tako što ćete ih saslušati i pomoći im da ih razlikuju. Učeći da osjećaju i da se bave negativnim emocijama, djeca najefikasnije nauče da se osamostale, razviju osjećaj individualnosti i postepeno se uče sigurnosti, kreativnosti, intuiciji, ljubavi i sposobnosti da isprave grešku. Samo na taj način oni će biti svjesni sebe i razviti samopouzdanje.

4. Normalno je željeti više
Često djeca dobijaju poruku da suviše žele, da su sebična i razmažena, da su nezahvalna jer žele mnogo. Pozitivno vaspitanje zastupa stav da učimo djecu kako da traže ono što zaista žele uz poštovanje drugih. Tako će biti slobodna da traže ono što žele, a da ih ne bude sramota, dok će roditelji naučiti kako da kažu "ne", a da se ne uznemire.

5. Treba da zna da kaže NE
Djeci treba dozvoliti da kažu "ne", ali treba da znaju da njihovi roditelji imaju poslednju riječ. Dopuštajući im da kažu "ne", djeci se otvaraju vrata da izraze svoja osjećanja, da otkriju šta žele i onda se sa roditeljima dogovaraju oko toga. To ne znači da će uvijek biti po njihovom. Kada saslušate ono što dijete želi, omogućavate mu da bude spremno za saradnju, a da ne mora da potiskuje svoju prirodu. Postoji velika razlika između usklađivanja i poricanja naših potreba. Usklađivanje znači podići želje na nivo roditeljskih namjera da te želje ostvari, a poricanje podrazumijeva potiskivanje želja i osjećanja i potpuno potčinjavanje željama roditelja. Prilagođavanje želje i volje zove se saradnja, a potčinjavanje volje zove se poslušnost.

Stoga, pričajte sa svojom decom, objasnite im najvažnije stvari, naučite ih i podržavajte u svemu što rade ispravno. Samo na taj način će ono biti srećno, samopouzdano i sigurno, a vi ćete biti ponosni.

Izvor: Yumama

Priredila: Anđela Miličić

Veličina fonta