Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Tokom socijalizacije i kao rezultat nje, osoba stiče određena znanja, vještine i iskustva koje doprinose njenoj integraciji u društvo, usvajanje pravila, vrijednosti i normi.

Uprkos činjenici da je socijalizacja proces koji se odvija tokom cijelog života, veoma je važna primarna socijalizacija koju dijete stiče u okviru svoje porodice. Usvaja vrijednosti i norme, modele ponašanja, formira mu se karakter, oblikuju se njegove sklonosti i ponašanje po uzoru na svoje roditelje, braću i sestre.

Socijalizacija se pored porodice odvija i druženjem s vršnjacima, u parku, vrtiću, u školi, ali u modernom svetu odvija se i preko audio-vizuelnih agenasa. Ti audio-vizuelni agensi kao što su televizija, društvene mreže, crtani filmovi, reklame, vijesti su nekada i mnogo značajniji nego što roditelji misle. 

Crtani filmovi i djeca
Profesori Nacionalnog instituta za kulturu u Mičigenu Kajla Bruk i Bred Bušman istakli su da djeca najviše vremena provode ispred malih ekrana, gledajući crtane filmove. Štaviše, njihova želja za znanjem, razonodom ne jenjava sa odlaskom u školu ili vrtić, već tu žudnju djeca zadovoljavaju kroz emisije i crtane filmove koje gledaju kod kuće. 

Uloga roditelja
Djeca u nižim uzrastima još nemaju dovoljno vještina da procijene uticaj crtaća, a postupci glavnog junaka za djecu su najinteresantniji djelovi epizoda. Tu se javlja uloga roditelja koji mogu spriječiti negativne posljedice, objašnjavajući djeci ponašanje junaka crtanih filmova ili radnji. Roditelji bi trebalo da uz razgovor sa svojom djecom pokušaju da im objasne da li je junak dobar ili loš, kao i da li treba da se ugleda na njegove modele ponašanja.

Pozitivan uticaj
Kada je u pitanju pozitivan uticaj, istraživači navode svijetle strane koje crtani filmovi imaju na djecu. Najvažniji su dobri uticaji koje oni proizvode, a to su obrazovanje djece, dodatne informacije o svijetu, otkrivaju im razne zanimljivosti, podstiču maštu i kreativnost, pomažu u razvoju jezika. Takođe, djeca uče riječi i pravilan izgovor, promovišu smijeh i ublažavaju stres. Crtani filmovi djecu uče pravilima ponašanja u društvu, poštovanju odraslih, takođe, dijete može naučiti i strani jezik prilikom gledanja, a određeni crtani filmovi podstiču kod njih istraživački duh i pomažu im da upoznaju svoju okolinu. Mnogi likovi iz crtaća da promovišu zdrav život, bavljenje sportom, zdravu ishranu, podižu ekološku svijest kod djece.

Negativan uticaj
Uglavnom su se naučnici složili oko činjenice da su najvažniji negativni uticaji vezani za podsticanje nasilja kod djece. Ne samo da djeca upijaju nasilne oblike ponašanja, već utiču na neposlušnost i nedostatak empatije kod djece. Jedan od veoma važnih faktora koji je značajan za razlikovanje realnosti i dešavanja u crtanim filmovima, a vezan je za odnos dobrog i lošeg. Zapravo djecu zbunjuje činjenica kada na primjer jedan junak drugom uradi nešto što bi mu nanijelo bol, to je u kontekstu crtanog filma smiješno. Te scene djeca često pokušaju da primjene u stvarnom životu i tada nailaze na osude roditelja i kažnjavanje.

Crtani filmovi mogu imati pozitivne i negativne efekte na djecu u zavisnosti od toga kakav crtani film gledaju. Ograničavanjem dječijeg vremena provedenog kraj ekrana, razgovaranjem s djecom i ukazivanjem koji su likovi dobri, koji nisu kao i kritikovanje loših postupaka junaka možete pomoći djetetu. Takođe bi trebalo da roditelji podstiču dijete na aktivnosti, igru, bavljenje nekim sportom, samo tako će obezbijediti sigurnost od negativnih uticaja na razvoj i ponašanje mališana, poručuju stručnjaci.

Izvor: www.yumama.com

Veličina fonta