Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Često u svom okruženju čujemo kako neko dijete nema dobru koncentraciju, ne može da bude fokusiran na jednu radnju ili objekat, kako mu luta pažnja, kako nema dobru koncentraciju.

Ovo često roditelji primjećuju kod djece, posebno kod aktivnosti koje im nisu baš naročito zabavne. Kada djeca krenu u predškolsko i u školu, to može postati problem. Prosto, djeca nisu rođena sa sposobnostima da odlože zadovoljstvo, da ulože napor u aktivnost koja im nije privlačna, jer nisu svjesna toga da je dosadna matematika jako korisna za njih, i da treba da usmjere svoju psihičku energiju i održe pažnju na zadatku, i da će od toga imati koristi kasnije.

Pažnja kod djece je usmjerena na aktivnosti koje deca vole da rade
Djeca rado obavljaju aktivnosti koje su im prijatne, a one neprijatne izbjegavaju. Tako često čujemo izjave – njemu nije srpski engleski zanimljiv, ne zanima ga, zato ne uči, ili on voli matematiku to mu ide sjajno, ali istorija ga ne zanima. To svakako jeste tačno, svako dijete, pa i odrastao čovjek ima drugačija interesovanja, pa prirodno da su onda i neki predmeti zanimljiviji od drugih. Međutim, osnovno školovanje je takvo da nam ne daje izbora da se odlučimo za to da učimo samo ono što nam je zanimljivo, i to je u redu, i obrazovanje i treba da bude sveobuhvatno. Tada nailazimo na problem da djeca ne mogu da održe pažnju kod školskih predmeta za koje misle da su im dosadni, bespotrebni, nerazumljivi. Zadatak roditelja jeste da ih naučimo da održe pažnju, ne da bi dobili sve petice u školi, već da bi stekli sposobnost koja će ih čitav život pratiti i koja će im pomoći da uz minimum napora savladaju mnoštvo životnih prepreka.

Šta je zapravo pažnja?
Pažnja je sposobnost, psihička  funkcija, koja se odnosi na usmjeravanje psihičke energije na jedan objekat ili neku radnju. To bi značilo da dobru pažnju ima onaj koji uspješno usmjerava svoju energiju na onu aktivnost kojom se trenutno bavi, nevezano za to da li se ona podudara s njegovim interesovanjima. Djeca su radoznala, ona su željna znanja i novih iskustava i to treba iskoristi i naučiti ih da razvijaju svoje psihičke sposobnosti time što ćemo u njima probuditi želju za učenjem.

Kako mentalna aritmetika utiče na poboljšanje pažnje kod dJece?
U praksi se pokazalo da trening mentalne aritmetike i sposobnost mentalnog računanja znatno pobiljšava pažnju kod djece od četiri do 12 godina. Poboljšanjem pažnje se poboljšava i koncentracija i fokus, a to zajedno vodi ka boljoj memoriji i uspjehu ne samo u školi već značajno doprinosi odrastanju u samopouzdanu, aktivnu, uspješnu i ambicioznu osobu.

Izvor: www.malacgenijalac.com

Veličina fonta