Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Ne tako davno, u doba kada nije bilo interneta i pametnih telefona, djeca i  roditelji često su vrijeme provodili igrajući igre za koje je bilo dovoljno imati samo papir i olovku, a za neke, poput kaladonta ili pantomime – čak ni to.

Danas djeca, ali i odrasli na svojim telefonima i uređajima često igraju igrice. Iako zajedno, u istoj prostoriji, usresređeni su  na svoje uređaje i ne primjećuju jedni druge. Igra je potrebna kako djeci – tako i odraslima, ali zar nije ljepše da se igramo jedni s drugima umjesto s “mašinama“. Postoji mnogo zanimljivih društvenih igara koje bi trebalo sačuvati od zaborava.

Zanimljiva geografija je igra koju mogu da igraju dva ili više igrača. Svako nacrta svoju tabelu sa sedam kolona za upisivanje sledećih pojmova: DRŽAVA; GRAD; PLANINA; RIJEKA; ŽIVOTINJA; BILJKA i PREDMET. Ovu igru mogu da igraju dva ili više takmičara. Način bodovanja zavisi od dogovora takmičara – 5 bodova ukoliko takmičari imaju isti naziv za neki pojam, 10 ukoliko su različite riječi, ili 20 bodova za takmičara koji je jedini pronašao naziv rijeke, planine koja počinje zadatim slovom. Početna slova zadaju takmičari naizmjenično. Jedan od načina da se odredi slovo je da se ono nasumjično olovkom “pogodi“ u nekom kucanom tekstu.

Kaladont je igra u kojoj prvi igrač kaže neku imenicu, a drugi igrač  kaže drugu koja počinje na poslednja dva slova prethodne riječi. Po pravilima ove igre, riječ mora biti poznata i ne smiju se koristiti ni skraćenice, ni vlastita imena. Poželjno je da se riječi ne ponavljaju – dvije iste riječi ne bi trebalo da se ponove u jednom krugu igre. Kraj igre je kada neko kaže riječ na koju se ne može nadovezati druga (kaladont) i time postaje pobjednik, on osvaja jedan bod i započinje drugi krug igre. U toku igre takmičar mora da vodi računa da ne izgovori riječ koja se završava na – KA, jer tako pruža mogućnost drugima da ga pobijede.

Pogađanje ličnosti – jedna osoba zamisli ličnost koja je poznata u svijetu muzike, istorije, sporta ili bilo koje druge oblasti. Zagonetna ličnost se otkriva postavljanjem pitanja, a osoba koja je ličnost zamislila odgovara samo sa “da“ i “ne“. Ako onaj koji pogađa kaže ime zagonetne ličnosti, a nije je pogodio – onda je izgubio taj krug igre. 

Pantomima je vjerovatno najzabavnija igra pogađanja jer je za igranje pantomime poželjan što veći broj igrača. Igrači se podijele u dva tima – jedan tim postavlja naziv nekog filma, dok grugi tim pogađa. Naziv filma se mora pogoditi u određenom vremenskom periodu – 5 ili 10 minuta što zavisi od dogovora obje ekipe. Član jednog tima šapne članu suparničkog tima naziv filma koji treba da objasni. Naziv filma je tajna za sve ostale članove tima. U toku trajanja igre, osoba koja pokušava da objasni naziv filma ne smije da proizvodi nikakve zvuke, niti da pomjera usne ili pokazuje rukom na predmete. Ostali članovi tima mogu da postavljaju pitanja, na koja onaj koji objašnjava može da odgovara samo mimikom ili gestikulacijom – bez upotrebe riječi. 

Za ovu igru smišljeni su posebni znakovi ili signali. Na primjer: domaći film – palac prema dolje; strani film – palac iza sebe; broj riječi u nazivu filma – prstima se pokaže broj riječi, a onda i redni broj reči u nazivu filma koji se objašnjava. Ukoliko je neko iz ekipe blizu rješenja, vrti se rukama prema osobi koja je vrlo blizu rešenja.

Pored ovih igara, postoje još mnogo drugih. Svako od nas bi mogao da osmisli novu – čak i bolju. Zašto da ne?! Dovoljno je samo pustiti mašti na volju.

Potrebno je da povremeno ostavimo svoje telefone i kompjutere. Zaslužujemo da se opustimo, zabavimo i družimo. Tako ćemo, makar na kratko, zaboraviti na digitalizovani i virtuelni svijet u kome sve više i više provodimo svoje radno, ali i slobodno vrijeme.

Izvor: www.zelenaucionica.com

Veličina fonta