Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Važno je da roditelji svojim razgovorima i ophođenjem svakodnevno daju primjer djeci kako treba pravilno komunicirati ali i šta raditi kad dođe do problema u komunikaciji. Djeca često imaju problem koji se ogleda u tome da se u razgovoru s drugarima nisu dobro razumjeli, onda dolazi do svađe i do prekida komunikacije.

Dešava se da i između nastavnika i djeteta često dolazi do nerazumijevanja u komunikaciji, posledica toga mogu biti kazne. 

Nerazumijevanje u komunikaciji
Postoje situacije kada u nekom našem predstavljanju, razgovoru, dođe do toga da nas druga strana nije razumjela ili nas je razumjela na pogrešan način. Djeca često dolaze u ovakve situacije sa svojim drugarima, rezutat toga je da posle neprimjerene komunikacije dolazi do prekida. Djeci treba objasniti da, ako je do prekida komunikacije došlo zbog nerazumijevanja, stvari ne treba na tome da se završe. Važno je djecu stimulisati da shvate šta je problem i da pokušaju da ga riješe. Ne treba odmjeravati snage u razgovoru, ko je pobjednik a ko gubitnik, ko je ponosan a ko nije. Bitno je da  se problem u komunikaciji koji je nastao riješi a riješiće se ako se opet započne nova komunikacija.

Neprimjerena komunikacija
Ponekad kad se s nekim ne razumijemo i ne slažemo dođe do neprimjerene komunikacije ili svađe. Djeci se to svakodnevno dešava. Važno je da dijete nauči kako da se ponaša u takvim situacijama. Ponekad djeca usvoje obrazac istog ponašanja i važe za nekog s kim se žargonski rečeno „ne treba kačiti“ jer taj neko umije da svađom i ružnim riječima da riješi problem. Dijete treba da usvoji obrazac da u situaciji kad s nekim uđe u raspravu pokuša mirno i staloženo da brani svoj stav ali ako druga strana i dalje ne odustaje od neprimjerene komunikacije da onda u tom trenutku treba prekinutu komunikaciju, sačekati da se stvari smire i pokušati da se na lijep način pravilnom komunikacijom prevaziđe svađa i problem u komunikaciji.

Loša slika o nekome
Mnoga djeca među drugovima postaju popularna i ta popularnost ih vodi ka tituli vođe u svom okruženju. Neki od njih su popularnost stekli pravilnom komunikacijom i predstvaljanjem sebe na ispravan način a mnogi nisu. Dešava se da neko ko želi da bude popularan pokušava da na neprimjeren način to postane. Jedan od načina je da takvo dijete pokuša da stvori lošu sliku o nekom drugu za koga misli da mu je konkurent. Ukoliko u tome uspije, tada nastaje veliki problem za to dijete o kome se stvara loša slika. Takvo dijete je izloženu podsmijehu, začikavanju i obično se povlači u sebe, postaje nesigurno. Sve to dovodi do narušavanja samopouzdanja. Djetetu treba objasniti da loša slika o njemu nastala upravo zbog toga što ono poseduje kvalitete i da ne treba da dozvoli da neko ismijava njegove kvalitete i talente, jer to nije način na koji se stiče popularnost. Najvažnije je djetetu povratiti samopouzdanje uz objašnjenje da se za ljudima koji posjeduju kvalitete i talente uvijek „dizala prašina”.

Prevazilaženje problema
U mnogim kriznim situacija često ste čuli onu čuvenu rečenicu “Bez komentara“, ovdje ćemo svakako imati komentar koji glasi: svaki problem u komunikaciji rješava se sticanjem samopozdanja u prezenotvanju svojih kvaliteta i talenata.

Izvor: www.detinjarije.com

Veličina fonta