Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

U okviru projekta U Kontaktu (In touch), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) uspješno je realizovalo Razmjenu mladih

Sa sedmodnevne aktivnosti poslata je poruka i napomena o važnosti podizanja svijesti o invaliditetu i inkluziji, te da ne treba praviti jaz i razliku između mladih sa i bez invaliditeta. Kao rezultat, dobijen kroz evaluciju učesnika, imamo to da su svi izašli bogatiji za mnogo vještina, znanja i iskustava.

Sa učesnicima, omladinskim radnicima, u toku trajanja Razmjene testirali smo različite aktivnosti koje su prethodno razvijene u Didaktičkom priručniku za inkluzivne, neformalne obrazovne aktivnosti za mlade sa i bez invaliditeta. Na ovaj način, dobili smo povratne informacije o mogućim slabostima koje aktivnosti imaju, kao i o načinima kako da ih unaprijedimo da budu još bolje, inkluzivnije i pristupačnije za sve osobe s invaliditetom.

 

U svim aktivnostima koje smo realizovali, akcenat je bio na stimulisanju socijalne inkluzije, a kroz pružanje mogućnosti da na jednak i ravnopravan način učesnici razmjenjuju znanja, iskustva i vještine koje posjeduju. 

Sam cilj Aktivnosti, ogledao se u podsticanju interkulturalnog dijaloga i neformalnog učenja, a sve u cilju podizanja svijesti o invalididetu i inkluziji.

Program rada bio je takav da učesnicima damo dovoljno prostora da, osim znanja, sa sobom ponesu i lijepe uspomene iz našeg grada i države, te smo iz tog razloga nastojali da im, u skladu s mogućnostima, prikažemo sve ljepote, pejzažne i kulturne, koje Podgorica i Crne Gora posjeduju.

Razmjena mladih održana je u Podgorici, u periodu od 24. do 30. juna 2024. Ovom prilikom, učešće je uzelo preko 30 mladih sa i bez invaliditeta, iz šest zemalja partnera na Projektu i to: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kipra, Malte i Italije.

Svi učesnici, kao dokaz učešća i stečenih znanja tokom Razmjene, dobiće Youthpass kao mjeru prepoznavanja. 

Projekat ima za cilj da unese inovacije u aktivnosti neformalnog obrazovanja i obezbijedi kvalitetnije učenje u omladinskom radu za mlade s invaliditetom, što ujedno podrazumijeva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, kroz ažuriranje i inovacije dostupnih materijala. 

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije, delagirane od strane Evropske komisije, a uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Veličina fonta