Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja

- Jedno od petoro djece u Evropi žrtva je nekog oblika seksualnog nasilja.
- Od petoro djece koja prežive seksualno zlostavljanje, četiri su djevojčice i jedan je dječak.
- Seksualno nasilje nad djecom postoji i u Crnoj Gori… Ne okreći glavu!

Seksualno zlostavljanje djece obuhvata pokazivanje inače pokrivenih djelova tijela i voajerizam, milovanje, snimanje pornografskih fotografija, pokušaj da se obavi seksualni odnos, silovanje, incest i dječju prostituciju. Ono predstavlja zloupotrebu djece u cilju zadovoljavanja i uživanja odrasle osobe. Seksualno zlostavljanje djeteta se u preko 90% slučajeva dešava od strane djetetu poznate osobe koja je u poziciji moći i predstavlja autoritet za dijete. To može biti roditelj, očuh, maćeha, usvojilac, nastavnik, vaspitač, staralac, porodični prijatelj ili drugo lice u koje dijete ima povjerenje.

Seksualno nasilje je krivično djelo i kažnjivo je zakonom!

Razgovarajte sa djecom i jasno im stavite do znanja:

- Dobre tajne čine te sretnim, loše tajne ne;
- Ako osjećaju da dodirivanje nije u redu, tada nije u redu.

Ako vam se dijete povjeri...

Uvijek treba vjerovati! Djeca ne lažu da su seksualno zlostavljana!

- Ako vam se dijete obrati za pomoć i odluči da vam ispriča šta mu se dogodilo, znači da u vama vidi nekog ko može da mu pomogne – nemojte da ga iznevjerite;
- Kada vam dijete ispriča svoju tajnu, pokušajte da ostanete smireni;
- Naravno da vam je teško, ali ako pokažete ljutnju i bijes, dijete će se povući u sebe;
- Slušajte vrlo pažljivo i dozvolite joj/mz da vam ispriča svojim riječima šta joj/mu se dogodilo;
- Pokažite svoju brigu i pažnju;
- Nemojte da ispitujete o detaljima;
- Sačekajte da vam dijete samo kaže ko je počinilac;
- Nemojte da osuđujete ništa od onoga što čujete, naročito nemojte da osuđujete počinioca, jer je to često najbliža osoba djetetu, a kao i vi, dijete voli one koji su mu najbliži;
- Ako je osoba koja vam je saopštila da je preživjela seksualno nasilje u pubertetu, nikada ne krivite pubertet!


Izvor: Liflet Seksualno nasilje nad djecom postoji i u Crnoj Gori, NVO Prima

Veličina fonta