Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Kao odgovor na nedavne slučajeve vršnjačkog nasilja koji se dešavaju širom Crne Gore, Fond Ujedinjenih nacija za djecu – UNICEF, Udruženje psihologa Crne Gore, Udruženje Roditelji, Prosvjetna zajednica i Unija srednjoškolaca Crne Gore pozivaju sve političke aktere da se obavežu na hitno povećanje broja socijalnih radnika i školskih psihologa ako budu izabrani da formiraju novu vladu.

Kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, navode iz organizacije, Crna Gora se obavezala da će svakoj djevojčici i dječaku garantovati ostvarivanje prava na život u miru i dostojanstvu, tj. na život bez nasilja.

„Ono što će nova vlada učiniti u borbi protiv nasilja uticaće na svaku djevojčicu i svakog dječaka, kao i na svakog građanina ove zemlje. Glasači imaju priliku da utiču na takve odluke dajući dječjim potrebama i pravima prioritet na izborima”, poruka je šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huana Santandera.

Analiza UNICEF-a iz 2018., naovdi se, pokazala je da je crnogorskim centrima za socijalni rad potrebno još najmanje 50 dodatnih socijalnih radnika koji bi trebalo da rade kao službenici zaduženi za konkretne slučajeve na terenu i da obezbijede usluge podrške djeci i porodicama u riziku u njihovoj zajednici.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ukoliko budu u poziciji odlučivanja, obezbijediti konkretne rezultate u podršci i djeci i roditeljima i to u obezbjeđivanju socijalnih usluga. To podrazumijeva uvođenje minimalnog paketa usluga za svako dijete i porodicu. Ove usluge treba da uključe savjetovanje, porodičnu terapiju, kao i podršku unapređenju roditeljskih kompetencija”, kazala je izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović.

Trenutno samo 73 psihologa podržavaju 120.000 djece koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u Crnoj Gori.

„Nadamo se da ćemo ubuduće imati dovoljan broj psihologa u školama, bez obzira na broj učenika koji pohađaju određenu školu, i time kontinuirano promovisati važnost mentalnog zdravlja kao nužnog uslova kvalitetnog učenja i daljeg razvoja cjelokupne ličnosti djece i mladih. Takođe, prevencija uvijek ima i dugoročne efekte, jer smanjuje buduće izdatke liječenja, sudskih postupaka, razvojnih poteškoća, porodične problematike i sl.”, poručila je Dušica Dubljević, predsjednica Upravnog odobra Udruženja psihologa Crne Gore.

S apelom Udruženja psihologa za hitno povećanje broja školskih psihologa saglasna je i NVU Prosvjetna zajednica.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će u narednom periodu svim učenicima i nastavnicima vrtića, osnovnih i srednjih škola osigurati bezbjedne uslove za rad. Prije svega, raditi na izgradnji novih vrtića i škola, te u svakoj ustanovi obezbijediti neophodan broj stručnih saradnika, naročito dječjih psihologa, defektologa i asistenata, što će nesumnjivo doprinijeti i smanjenju vršnjačkog nasilja”, poručila je Olivera Lekovic ispred NVU Prosvjetna zajednica.

Iz UNICEF-a navode da je sprječavanje nasilja je dokazano najbolja strategija.

“Da bi se spriječilo vršnjačko nasilje, djeca moraju imati odgovarajuće vještine. Iz tog razloga, neophodno je osigurati da se program „Moje vrline i vrijednosti“ za socio-emocionalni razvoj učenika proširi na sve škole, kao dio svakodnevne nastave i učenja. Ovaj program uveden je u obrazovni sistem Crne Gore 2015. godine, uz podršku UNICEF-a i Zavoda za školstvo”, kazali su iz organizacije.

Trenutno se sprovodi u preko 100 osnovnih i srednjih škola, čime se pruža podrška da više od 20.000 učenika nauči da prepozna svoje i tuđe emocije, da razvije toleranciju i empatiju i da rješava probleme bez nasilja.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da svim osnovcima i srednjoškolcima pruže priliku da pohađaju program socio-emocionalnog razvoja ’Moje vrline i vrijednosti’. Mladi koji su učestvovali u ovom programu potvrđuju njegovu djelotvornost u izgradnji kulture bez nasilja”, poručila je Lana Lješković ispred Unije srednjoškolaca Crne Gore.

Istraživanje UNICEF-a iz 2018. godine pokazalo je da je dvije trećine crnogorske djece uzrasta od jedne do 14 godina iskusilo neki oblik fizičkog kažnjavanja i/ili psihičke agresije od strane odraslih članova domaćinstva tokom prethodnog mjeseca.

“Iz tog razloga, uz podršku UNICEF-a, programi podrške roditeljstvu uvedeni su u skoro pola od ukupnog broja crnogorskih opština. Roditelji koji su pohađali program „Brižne porodice” kažu da sada lakše rješavaju probleme sa svojom djecom bez nasilne discipline, kao i da se srijeću s manje problema u ponašanju svoje djece”, napominju.

Voditeljka ovog programa i supervizorka Darija Petović-Bambur iz Udruženja Roditelji pozvala je sve političke aktere da se obavežu da će nova vlada finansirati programe podrške roditeljstvu i učiniti ih dostupnim svakom roditelju u zemlji.

„Izgradnja Crne Gore bez nasilja počinje u svakoj porodici. Država treba da podrži svakog roditelja da odgaja decu bez nasilja”, navela je Darija-Petović Bambur.

Prema posljednjem popisu, djeca do 18 godina čine skoro jednu četvrtinu stanovništva Crne Gore.

“Osim što pogađa sve njih, nasilje pogađa i njihove roditelje, bake i djedove, komšije, nastavnike, socijalne radnike i druge koji rade s djecom, kao i sve građane u zemlji. Dakle, ono što će nova vlast učiniti kako bi izgradila Crnu Goru bez nasilja utiče na sve ljude koji žive u Crnoj Gori, na one s pravom glasa i na one bez prava glasa. Zbog svih ovih razloga kampanja za parlamentarne izbore treba da se bavi ovim pitanjem ljudskih prava, jer je ono u samoj srži razvoja Crne Gore”, ukazuju iz UNICEF-a.

Izvor: portal CDM

Pripremila: Anđela Miličić

Veličina fonta