Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Disleksija, disgrafija, dispraksija i diskalkulija su termini koji pripadaju terminologiji školskog rada, ali se ne koriste često u praksi. Ipak, često je primjetno da je u razredu dijete koje je „lijeno, odsutno ili nemirno…“ Učitelji od prvog razreda intuitivno naslućuju probleme djeteta, ali im je rješenje nepoznanica.

Kako bi bolje razumjeli i lakše pomogli djeci pokušali smo da ih, na neki način, razdvojimo i objasnimo šta koji od ovih pojmova sa sobom nosi.

Disgrafiju karaktrišu:

Koncentracija

 • Teško im je da isprate tok misli;
 • Brzo ih umori pisanje;
 • Teško im je da misli oblikuju u riječi i prenesu na papir.

Organizacija

 • Potrebni su im vizuelni podsjetnici (rečnik ključnih riječi, lista zadataka). 

Otežano praćenje nastave

 • Može im biti potrebna pomoć oko sintakse i gramatike;
 • Aktivnosti i instrukcije moraju biti razbijeni na djelove;
 • Za pisanje im je potrebno više vremena;
 • Tehnologije im mogu biti od velike koristi (snimač govora).

Fina motorika

 • Problemi s pisanjem (držanje olovke, veličina slova, razmaci, formatiranje riječi);
 • Teže im idu svakodnevne aktivnosti (rukovanje školskom opremom).

Diskalkuliju karakterišu:

Prostor/vrijeme

 • Teško im je da se orjentišu u vremenu i prostoru;
 • Lijevo i desno često miješaju.

Otežano pamćenje 

 • Teže pamte datume, brojeve telefona, slova, raspored časova;
 • Iznova moraju da uče već naučene vještine.

Brojanje

 • Teško im je da mijenjaju pravac brojanja (naprijed-nazad);
 • Lako se izgube u brojanju;
 • Brojanje po dva-tri im je veoma problematično (2, 4, 6.. 3, 6, 9..).

Računanje

 • Manjak samopouzdanja prilikom davanja odgovora;
 • Problemi pri rukovanju novcem (kusur, plaćanje itd);
 • Generalno imaju teškoće da razumiju matematičke koncepte (vrijeme, brzina);
 • Teško im je da razumiju prebacivanje elemenata (na primjer da je 2+3=5 kao i 3+2=5).

Disleksiju karakterišu:

Pamćenje

 • Teže pamte datume, brojeve telefona, slova, raspored časova.

Čitanje

 • Lako se izgube u čitanju teksta;
 • Moraju više puta da pročitaju tekst.

Pisanje i motorna kontrola

 • Teškoće sa prepisivanjem;
 • Rukopis je obično loš;
 • Teško pronalaze prave riječi i teško prenose ideje na papir.

Slušanje

 • Problemi sa hvatanjem bilješki;
 • Smetaju im pozadinski zvuci.

Izgovor

 • Riječi koje slično zvuče mogu biti zbunjujuće;
 • Imaju problem da se sjete kako izgleda određena riječ kad se napiše.

Dispraksiju karakterišu:

Komunikacija

 • Govor može biti nezreo;
 • Miješaju riječi.

Koncentracija

 • Loše pamćenje;
 • Veoma lako izgube fokus (potrebno je podijeliti aktivnost na segmente).

Organizacija

 • Loše pamćenje;
 • Potrebni su im vizuelni podsjetnici;
 • Teško im ide planiranje.

Otežano praćenje na času

 • Teško prenosi ideje na papir;
 • Slaba vještina slušanja;
 • Teško im ide prepisivanje s table;
 • Veoma im smetaju pozadinski zvuci.

Fina motorika

 • Otežano pisanje (držanje olovke, veličina slova, razmaci, formatiranje riječi);
 • Teže im idu svakodnevne aktivnosti (vezivanje pertli, rukovanje školskom opremom).

Gruba motorika

 • Obavljanje svakodnevnih fizičkih aktivnosti (ravnoteža, oblačenje, trčanje, sport, stepenice).

Izvor: Zelena učionica

Pripremila: Anđela Miličić

Veličina fonta