Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Opština Tivat ove godine dosta sredstava je uložila u uređivanje igrališta, te postavljanje mobilijara na različitim lokacijama, a takođe i na popravke  na njima. Iz ove Opštine pokrenuli su 2018. projekat Igrališta djeci, a 2021. napravljena je kompletna analiza igrališta, o čemu menadžerka pomenute Opštine, Patricia Pobrić kaže: 

“To je uradio Sekretarijat za društvene djelatnosti i ustanovili smo u kakvom su stanju naša igrališta, pa smo krenuli u njihovu obnovu. Najviše je uloženo na Seljanovu, više od 50 hiljada eura, jer je tu i najveća koncentracija djece. Tokom poslednje dvije godine zaista pokušavamo na svakoj lokaciji da dodamo kvalitetan sadržaj za javnost svakog uzrasta, jer to nisu samo dječja igrališta, već uopšte sportska igrališta, park za vježbu (streetworkout), postavili smo i stolove za stoni tenis na više mjesta, a pristigle su i šahovske table, klupe, kante, tako da stvarno nastojimo da obezbjedimo kvalitetno korišćenje javnih površina.”

Kada je otvoreno rekonstruisano igralište na Seljanovu, svečanosti su prisustvovali i korisnici Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i neki od njih nisu mogli da koriste mobilijar, pa je Opština nabavila specijalnu ljuljašku za njih, tako da je posebna pažnja usmjerena na djecu s invaliditetom:

Uvidjeli smo da nekoliko djece koji su korisnici kolica ne mogu da uživaju u igralištu, pa smo napravili anketu o tome gdje da postavimo ljuljašku za njih i to je bila najbolja lokacija upravo zbog te djece, koja mogu da dođu pravo iz dnevnog centra i da je koriste. Vodeći se iskustvom iz Podgorice i drugih gradova, u kojima se ljuljaške nisu adekvatno koristile, nabavili smo i znakove i obilježili da je namijenjena djeci s invaliditetom, da treba da postoji određeno odstojanje, ali i pored svega toga i svih naših apela i molbi strahujemo, jer se mobilijar često neadekvatno koristi i oštećuje.

Dodala je da ljuljašku često koriste i djeca bez invaliditeta i da zbog toga prijeti opasnost da će biti sklonjena.

Zato apelujemo na roditelje da razgovaraju sa svojom djecom o tome da čuvaju sve ono što im se postavi i ono što je za njih, a posebno ono što je za druge. ”

Pobrić ističe da takve sprave nisu jeftine, a da se za njih izdvaja iz budžeta Opštine, koji pripada svim građanima Tivta, pa bi se prema njemu trebalo odnositi sa malo većom pažnjom nego do sada. Nema nikakvog razloga da se lomi, niti da se koristi nešto tuđe, jer ako je sprava namijenjena djeci s invaliditetom, ne treba da je koriste ona, za koju postoji adekvatan mobilijar.

Ona je zaključila da svako treba da uradi svoj dio posla, da bi nam svima bilo bolje.  Vandalizam nikome ne donosi dobro, što moraju shvatiti oni koji ga čine i koji treba da snose posljedice. Za maloljetnički, zna se, treba da odgovaraju roditelji, ali, ako je dijete starije, onda se protiv njega može pokrenuti postupak. Nadležne službe, naravno, moraju odraditi svoj dio.

Djeca treba i moraju da se igraju, a igra treba da je bezbjedna za sve.

Izvor: portal Radio Tivat

Pripremila: Anđela Miličić

Veličina fonta